Aanbod onderwijs

De buurtsportcoaches zetten zich in om een gevarieerd, structureel aanbod van sport- en beweegactiviteiten tijdens en na schooltijd aan te bieden, de kwaliteit van binnen- en buitenschoolse sportieve activiteiten in het primair onderwijs te verbeteren en om de structurele samenwerking tussen onderwijs en sport tot stand te brengen.

Concreet kan een BSC worden inzet voor o.a.:
·         Organisatie en coördinatie van kennismakingslessen of trajecten onder schooltijd.
·         Het organiseren en verzorgen van na schoolse sportactiviteiten op of rondom uw schoolplein.
·         Assistentie bij organisatie sportactiviteiten (sportdag, Koningsspelen)
·         Ondersteuning bieden bij het geven van de gymles onder schooltijd;
·         Adviseren bij projecten of evenementen op het gebied van gezondheid.
·         Advies voor inrichting en activiteiten op het schoolplein.

Dit kan het u opleveren:
1.    Leerlingen presteren beter als zij tussentijds voldoende bewegen;
2.    Sport voorziet in een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jeugd / jongeren;
3.    De groepsleerkrachten worden ontlast doordat de gymles –die men er vaak ‘bij doet’- tijdelijk wordt overgenomen door enthousiaste instructeurs en trainers;
4.    Inzicht en profilering over de mogelijkheden op sportgebied binnen of buiten uw school.

Meedoen?
Bekijk de voorwaarden voor deelname en neem contact op met één van de buurtsportcoaches, klik “hier” om te zien welke buurtsportcoaches actief zijn in het onderwijs. Voor vragen of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met de coördinator buurtsportcoaches Shanna Brizic via shanna@sportindronten.nl of 0321-388733.Kalender

KidsMix 2020

22 december 2020
> Volledige kalender tonen...


Wij werken samen met