Doelgroepen

Jeugd
Door de inzet van de buurtsportcoach onder en na schooltijd maakt de jeugd kennis met verschillende sporten, wat zowel de gezondheid bevordert van de kinderen, maar tevens leden kan opleveren bij de sportaanbieders.
De buurtsportcoach adviseert, bemiddelt, voert naschoolse activiteiten uit en organiseert kennismakingslessen op basisscholen waarbij in eerste instantie wordt getracht de sportaanbieders zelf op de scholen de kennismakingslessen te geven. Lukt dit niet, dan doet de buurtsportcoach dit zelf, met als doel om meer kinderen enthousiast te maken voor de betreffende sport.
Klik hier voor alle informatie en het aanbod voor jeugd 

Jongeren
Door de inzet van de buurtsportcoach worden jongeren bewust gemaakt van een gezonde leefstijl en geënthousiasmeerd voor bewegen, waarbij we aan proberen te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren. 
Het Johan Cruyff Court (JCC) in Dronten-Zuid heeft een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor jongeren. Hier onderhouden jongerenwerkers contact met de jeugd en realiseren in samenwerking met de buurtsportcoach een diversiteit aan sportaanbod. 
Klik hier voor alle informatie en het aanbod voor jongeren

Senioren
Senioren (55+) zijn voor de gemeente een belangrijke doelgroep binnen de sportvisie.
De buurtsportcoach draagt zorg voor de coördinatie en afstemming van het beweegaanbod voor senioren. Hierdoor ontstaat structuur en wordt er een breder en vraaggerichter aanbod gerealiseerd voor deze doelgroep.
Voor deze doelgroep is het niet altijd even makkelijk om een passende beweegactiviteit te vinden. Het sportconsult op het Serviceplein in de Meerpaal geeft elke woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de buurtsportcoach om te zoeken naar een passende activiteit.
Klik hier voor alle informatie en het aanbod voor senioren

Mensen met een beperking
De gemeente wil sport en bewegen voor alle inwoners inzetten. Een wezenlijk onderdeel hiervan is het realiseren dat de sport toegankelijker wordt voor mensen met een beperking en dat de mensen op een goede manier begeleid worden naar de sport. Het liefst niet naar een groep met alleen ‘beperkte’ deelnemers, maar hen deel te laten nemen aan het reguliere sportaanbod als onderdeel van een inclusieve samenleving.
De buurtsportcoach staat in dienst van iedereen met een beperking in Dronten die wil sporten en bewegen. Tevens ondersteunt zij de andere professionals in Dronten hoe om te gaan met deze doelgroep en helpt waar mogelijk en nodig bij de uitvoering van activiteiten.
Klik hier voor alle informatie en het aanbod voor mensen met een beperking 

 


Kalender

> Volledige kalender tonen...


Wij werken samen met