Doelstelling

Inleiding

De gemeente wil in het kader van het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' een zo breed mogelijk aanbod van activiteiten binnen de 3 kernen. De activiteiten zijn gericht op alle inwoners van Dronten, maar voornamelijk voor jeugd/jongeren, senioren en mensen met een beperking. Om dit te realiseren wordt er met meerdere partijen samengewerkt. Zo zal er met een team buurtsportcoaches (BSC) een aanbod gerealiseerd worden die divers, uitdagend en toegankelijk is.

Een buurtsportcoach is een aanjager, helpt bij de organisatie van activiteiten voor diverse doelgroepen. Een buurtsportcoach neemt geen activiteiten over, maar is er juist voor de start van nieuwe, structurele activiteiten en brengt deze onder bij de sportaanbieders.

Doelstellingen en beoogde effecten 2019

Om de gemeentelijke visie en de landelijke doelstellingen van de Impuls ook daadwerkelijk waar te kunnen maken, zijn deze vertaald in een aantal concrete lokale doelstellingen en beoogde effecten. Deze zijn als volgt gedefinieerd:

  • Verbreden en structureren van sport- en beweegactiviteiten op de basisscholen, zowel tijdens als na schooltijd. 
  • Toeleiding jeugd naar sportaanbieders middels kennismakingstrajecten. 
  • Sportverenigingen zijn ondersteund en versterkt.
  • Sport en bewegen is toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking en mensen worden actief begeleid naar een passend sportaanbod. 
  • Sport en bewegen is toegankelijk gemaakt voor senioren en mensen worden actief begeleid naar een passend sportaanbod. 
  • Vraaggerichte en structurele activiteiten opzetten voor en zoveel mogelijk in samenwerking met jongeren op sportvelden in de buurt. 
  • Inwoners van de gemeente Dronten zijn bewust gemaakt van een gezonde leefstijl. 

Kalender

Vakantiepret

21 augustus 2019

Springskussens in zwembad

21 augustus 2019

Vakantiepret

22 augustus 2019
> Volledige kalender tonen...


Wij werken samen met