JOGG info

Ieder kind heeft recht op een gezonde jeugd.
Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar.

Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel. Ze zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en krijgen later vaak te maken met fysieke problemen. Maar wat kunnen die kinderen daaraan doen? Helemaal niets.

Een op de zeven kinderen is te dik
Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van een kind
Daarom focussen wij ons niet op het kind zelf, maar op de omgeving van het kind. Op wat thuis de norm is als het gaat om groente eten en wat ze in hun trommeltje mee naar school krijgen; of ze wel genoeg bewegen; wat ze zien in de media en of er ook iets gezonds te vinden is op het menu van de lokale sportkantine.

Het JOGG staat voor een Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. 

JOGG Dronten

In januari 2017 heeft de gemeente Dronten besloten aan te sluiten bij de JOGG-aanpak en is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het landelijk JOGG-bureau. Als ‘JOGG-gemeente’ draagt de gemeente Dronten uit dat zij wil investeren in een gezonde leefstijl.

Net als het landelijk beeld is ook in Dronten overgewicht en een ongezonde leefstijl een groeiend probleem. In 2017 was 11% van de kinderen tussen 4 en 12 jaar te zwaar. Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar is dit zelfs 14%. Dit ligt net onder het landelijk gemiddelde van respectievelijk 11,9% en 15,6%.

Het project is erop gericht de omgeving van jongeren in de tot 19 jaar zo in te richten dat zij gezonder gaan leven. Dit kan de gemeente niet alleen. Het is daarom van groot belang dat er samen wordt gewerkt met de ouders, welzijns- en gezondheidsinstellingen, sportverenigingen en scholen.

Vijf pijlers van het JOGG
Politiek-bestuurlijk draagvlak
Gezond gewicht, als onderdeel van een gezonde leefstijl, heeft een belangrijke plaats in het collegeprogramma.

Publiek-private samenwerking
Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Meer kinderen op gezond gewicht kun je alleen voor elkaar krijgen door met alle partijen, publiek én privaat, samen te werken binnen de omgevingen waar alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken.

Sociale marketing
Het JOGG sluit aan op de belevingswereld van de doelgroep. 

Monitoring en evaluatie
Deze pijler richt zich op het verzamelen van informatie over de JOGG-aanpak met als doel de behaalde resultaten te laten zien, interpreteren en in te zetten voor het verbeteren van de lokale aanpak.

Verbinding preventie en zorg
Binnen de pijler VPZ staat de verbinding centraal. Het gaat over samenwerking en afstemming tussen professionals op de vier preventieniveaus.Klik hier voor het STARTDOCUMENT van het JOGG Dronten- 2017/2020

Klik hier voor het PLAN VAN AANPAK van het JOGG Dronten- 2017/2020

Klik hier voor het PLAN VAN AANPAK van het JOGG Dronten- 2020/2022

Kalender

KidsMix 2020

22 december 2020
> Volledige kalender tonen...


Wij werken samen met