JOGG info

Dronten pakt overgewicht jongeren aan

Gemeente Dronten is in 2017, 2018 en 2019 JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. In Dronten wijken de cijfers wat betreft overgewicht, voldoende bewegen en gezond eten onder jongeren in zijn algemeenheid niet af van de landelijke cijfers. Toch kan en wil gemeente Dronten de komende jaren op gezondheid investeren. Net als het landelijk beeld is ook in Dronten overgewicht en een ongezonde leefstijl een groeiend probleem. In Dronten is 11% van de kinderen tussen 4 en 12 jaar te zwaar. Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar is dit zelfs 14%. Dit ligt net onder het landelijk gemiddelde van respectievelijk 11,9% en 15,6%.

Het project is erop gericht de omgeving van jongeren in de tot 19 jaar zo in te richten dat zij gezonder gaan leven. Dit kan de gemeente niet alleen. Het is daarom van groot belang dat er samen wordt gewerkt met de ouders, welzijns- en gezondheidsinstellingen, sportverenigingen en scholen.

Shanna Brizic, de coördinator buurtsportcoaches van De Meerpaal, is aangesteld als JOGG-regisseur. Zij is het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken organisaties en legt de verbindingen tussen alle partijen. Shanna heeft een startdocument en een plan van aanpak opgesteld dat inmiddels door het college is vastgesteld. Het startdocument geeft een goede weergave van de huidige situatie in Dronten. Naast het aantal kinderen dat te zwaar is valt verder op dat er een toename is te zien van het aantal kinderen dat niet dagelijks fruit en groente eet. Ook slaan steeds meer jongeren ’s morgens het ontbijt over. Deze ontwikkelingen wil de gemeente Dronten doorbreken.

Vijf pijlers
In het plan worden de vijf pijlers van het project omschreven. Deze zijn: politiek – bestuurlijk draagvlak, publiek – private samenwerking, sociale marketing, verbinding preventie en zorg en monitoring en evaluatie. Rondom deze vijf pijlers zijn werkgroepen samengesteld die er voor gaan zorgen dat er de komende jaren volop activiteiten gaan plaatsvinden en voorzieningen worden gerealiseerd die bijdragen aan een gezonde leefstijl van de jongeren in Dronten. 

Voor meer vragen en informatie neem contact op met de JOGG-regisseur Shanna Brizic via s.brizic@meerpaal.nl of op 06-30995151

Voor het startdocument klik hier.
Voor het plan van aanpak klik hier.

Kalender

Pauzesport Tamarisk

27 mei 2019
> Volledige kalender tonen...


Wij werken samen met