Ondersteuning en voorlichting

Ondersteuning
Soms heb je als leerkracht even geen inspiratie voor de gymles, spelletjes voor de overblijf of de
jaarlijkse sportdag. De buurtsportcoach biedt ondersteuning bij het maken van draaiboeken en geeft advies voor het geven van een uitdagende gymles. Daarnaast adviseert de BSC over de aanschaf en het gebruik van sportmaterialen op school

Voorlichting
Op het gebied van bewegen, voeding en gezondheid is veel te vertellen. Denkend aan het belang van (voldoende) bewegen, gezonde tussendoortjes en sport voor kinderen met een beperking.
Thema’s die verder reiken dan alleen het onderwijs en waarover ook ouders geïnformeerd
moeten worden. Sport in Dronten heeft specialisten in het team die deze bijeenkomsten, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden of specifieke voorlichtingsavonden, kunnen verzorgen.

Kalender

(S)Coolplay in Biddinghuizen

25 september 2017
> Volledige kalender tonen...


Wij werken samen met