Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning

De buurtsportcoaches zetten zich in om sportverenigingen te versterken, vraag en aanbod met elkaar te verbinden en om een structurele samenwerking tot stand te brengen tussen de sectoren onderwijs, sport en zorg.  

Concreet kan een buurtsportcoach worden ingezet voor o.a.:
  • Het opzetten van een gevarieerd, structureel aanbod van sport- en beweegactiviteiten tijdens en na schooltijd;
  • Organisatie van sportkennismakingslessen onder schooltijd, evt. voorafgaand aan de jaarlijkse sporttoernooien;
  • Het opzetten van een optimaal en vraaggericht sport- en beweegaanbod voor ouderen;
  • Organisatie van sportkennismakingslessen op zorglocaties;
  • Het toegankelijk maken van sport en bewegen voor mensen met een beperking.
  • Verenigingsondersteuning op beleids en organisatorisch niveau.
Dit kan het u opleveren:
  • Meer leden en vrijwilligers; 
  • Een sterke vereniging;
  • Meer bezoekers en deelnemers.
Meedoen?

Bekijk de voorwaarden voor deelname. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuner Elske Warners via e.warners@meerpaal.nl of 0321-388777

Kalender

KidsMix 2020

22 december 2020
> Volledige kalender tonen...


Wij werken samen met