Voorwaarden

Onderwijs
- De vak- of groepsleerkracht is te allen tijde aanwezig en verantwoordelijk tijdens de
  sportkennismakingsles onder schooltijd;
- U maakt de activiteit bekend middels uw eigen kanalen (website, schoolkrant e.d.).


Sportaanbieders
- De sportles moet uitvoerbaar zijn op de locatie waar de gymles gegeven wordt;
- Er is een instructeur/trainer van uw organisatie aanwezig voor het geven van de instructie/les;
- U zorgt zoveel mogelijk zelf voor het benodigde materiaal of overlegt tijdig of het materiaal
  aanwezig is;
- U maakt reclame voor de activiteit binnen uw eigen kanalen.


Kalender

Nationale Sportweek 2020

18 september 2020

Nationale Sportweek 2020

19 september 2020

Nationale Sportweek 2020

20 september 2020
> Volledige kalender tonen...


Wij werken samen met